Adresgegevens

Markt van Matena 10 en 16, 3356 LR, Papendrecht

Huur/koopprijs

Vanaf € 200,00/m² per jaar, excl. btw, voorschot service- en promotiekosten

Soort object

Winkelruimte

Oppervlakte

ca. 354 en 80 m²

In opdracht van Markt van Matena Exploitatie B.V.

Kenmerken

Huurprijs

Zekerheidsstelling

€ 200,00 - € 225,00 per m² per jaar, exclusief BTW en servicekosten

Bankgarantie of waarborgsom

Huurtermijn

Indexering

5 jaar

Jaarlijks

Parkeerplaats

Servicekosten

Ruime (gratis) parkeervoorzieningen

€ 5,00 per m² (BVO) per jaar

Opleveringsniveau

Promotiebijdrage

Casco

€ 5,00 per m² (BVO) per jaar

Verlengingstermijn

Betalingen

5 jaar

Per maand

Opzegtermijn

Datum van oplevering

12 maanden

Per direct

BTW belast

Totale oppervlakte

Ja

Ca. 3.372 m²

Energielabel

Ja

Omschrijving

Algemeen

In de plint van 2 mooi vormgegeven gebouwen met 40 luxe appartementen wordt, ten behoeve van het nieuwe wijkwinkelcentrum 'Markt van Matena', ca. 3.372 m² (BVO) winkelruimte gerealiseerd.

Branchering

Om een breed en volledig winkelaanbod in het wijkwinkelcentrum te realiseren en om te kunnen voorzien in alle dagelijkse voorzieningen zijn wij nog op zoek naar navolgende brancheringen:

drogisterij, groentewinkel, dierenspeciaalzaak, slijterij, stomerij, brood en banket, opticien, audicien, bank, apotheek, stomerij, schoen- en sleutelmakerij, cadeauartikelen, parfumerie en kleding.

Indeling (BVO) / huurprijs

Unit 01, ca. 201 m² - verhuurd (Bezorgrestaurant);

Unit 02, ca. 107 m² - verhuurd (Gemakswinkel);

Unit 02, ca. 1.605 m² - verhuurd (Boon's Markt);

Unit 03, ca. 354 m² - € 200,00 per m² per jaar;

Unit 04, ca. 179 m² - verhuurd (bloemen);

Unit 05, ca. 359 m² - verhuurd (fietsen);

Unit 06, ca. 87 m² - verhuurd (woonservice);

Unit 07, ca. 86 m² - verhuurd (kapsalon);

Unit 08, ca. 80 m² - € 225,00 per m² per jaar;

Unit 09, ca. 118 m² - verhuurd (slagerij) en

Unit 10, ca. 196 m² - verhuurd (horeca).

Bedragen zijn exclusief BTW en servicekosten.

Huurprijsaanpassing

Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn

Vijf jaar met aansluitend een verlengingsperiode van vijf jaar. Na het verstrijken van voornoemde perioden wordt de huurovereenkomst vervolgens voortgezet voor aansluitende perioden van telkens vijf jaar.

Omzetbelasting

Over de huurprijs zal BTW in rekening worden gebracht. Indien BTW niet in rekening kan worden gebracht, geldt een nader te bepalen opslag op bovengenoemde huurprijs.

Bijkomende kosten

Servicekosten (€ 5,00 per m² BVO) en promotiebijdrage (€ 5,00 per m² BVO).

Beiden exclusief BTW en gebaseerd op prijspeil oplevering.

De werkelijke service- en promotiekosten zullen worden doorbelast op basis van jaarlijkse nacalculatie.

Zekerheidsstelling

Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief servicekosten, promotiekosten en BTW.

Betalingswijze

De huurpenningen, servicekosten, promotiekosten en BTW dienen te worden voldaan bij vooruitbetaling per maand.

Datum van oplevering

Per direct.

Energielabel

Bij oplevering zal een energielabel worden verstrekt.

Datum van oplevering Per direct. Energielabel Bij oplevering zal een energielabel worden verstrekt. Gebruik Onderhavige ruimte wordt gebruikt als bedrijfsruimte in de zin van ex artikel 7: 290 BW.

Bijzonderheden

Verhuur is onder voorbehoud van goedkeuring door de directie van Markt van Matena Exploitatie B.V.

Huurovereenkomst

Conform de standaard voor dit project op te stellen huurovereenkomst en deze zal zijn gebaseerd op het model van de Raad van Onroerende Zaken 2012 (ROZ) met bijbehorende Algemene Bepalingen, gedeponeerd en ingeschreven bij de griffie van de rechtbank te ‘s-Gravenhage, worden opgemaakt.

Wijze van oplevering

De winkelruimten worden vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) opgeleverd in casco staat volgens de onderstaande specificatie:

a. Vloer: de vloer wordt met een ruwe betonvloer opgeleverd;

b. Winkelscheidende wanden: kalkzandsteen, metalstud of gasbeton niet afgewerkt;

c. Plafonds (bouwkundig);

d. Nutsaansluitingen (elektra, water en gas) tot aan de meteropstelling;

e. Elektravoeding voor normaal gebruik en gerelateerd aan de oppervlakte van het gehuurde;

f. Waterleiding: diameter maximaal 22 mm eindigend met een meterbeugel en afsluiter;

g. Gasleiding: voor normaal gebruik en gerelateerd aan de oppervlakte van het gehuurde;

h. Riolering tot in het gehuurde;

i. Winkelpui: Pui-invulling overeenkomstig het bepaalde in het afbouwreglement en passend binnen het architectonische ontwerp van het winkelcentrum;

j. Voorts dient huurder/ondergetekende ervoor zorg te dragen dat het gehuurde blijvend voldoet aan alle vanuit overheidswege gestelde voorwaarden. Dit geldt met name ten aanzien van de brandveiligheid;

k. Kanaal ten behoeve van mechanische ventilatie van het gehuurde;

l. Rookgasafvoer: aansluitmogelijkheid t.b.v. gasgestookte verwarming;


De informatie over voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door HVA Heuvelman Vastgoed Advies geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.