Adresgegevens

Bergen 6, 2993 LR, Barendrecht

Huur/koopprijs

Jaarhuur: € 325.000,00 / Koopprijs: € 3.850.000,00 kosten koper

Soort object

Kantoor-/bedrijfsruimte

Oppervlakte

ca. 2.030 m² bedrijfsruimte , ca 1.153 m² entresol en ca. 1.118 m² kantoorruimte

IN OPDRACHT VAN MLK B.V.

Te huur – Te koop

ca. 2.030 m² bedrijfsruimte , ca 1.153 m² entresol en ca. 1.118 m² kantoorruimte en 59 parkeerplaatsen

Kenmerken

Huurprijs

Zekerheidsstelling

€ 325.000,00 per jaar, exclusief BTW en

Bankgarantie of waarborgsom

servicekosten

Indexering

Huurtermijn

Jaarlijks

5 jaar

Servicekosten

Parkeerplaatsen

Nader te bepalen

59

Betalingen

Opleveringsniveau

Per maand

In huidige staat

Koopsom

Verlengingstermijn

€ 3.850.000,00 kosten koper

5 jaar

Datum van oplevering

Opzegtermijn

1 januari 2022

12 maanden

Energielabel

BTW belast

ja

Het object heeft een energielabel B, energie index 1,15 en is geldig tot 5 september 2027.


Indeling

Ca. 679 m² bedrijfsruimte hoog

Ca. 1.351 m² bedrijfsruimte

Ca. 1.153 m² entresol

Ca. 559 m² kantoorruimte op de begane grond

Ca. 559 m² kantoorruimte op de 1e verdieping

59 parkeerplaatsen met mogelijkheid tot uitbreiding


Voorzieningen

Bedrijfsruimte/magazijn

 4 Elektrisch bedienbare overheaddeuren;

 Licht doorlatende gevelelementen;

 Net afgewerkte, onderheide betonvloer voorzien van coating/epoxy laag in de bedrijfsruimte;

 Betonvloer zonder coating/epoxy laag in het magazijn;

 Ramen in de achtergevel;

 Tl-verlichting;

 Vrije hoogte onder de staalconstructie ca. 8,00 meter;

 Vrije hoogte onder de entresolvoer ca. 4,06 meter;

 Verwarming en ventilatie doormiddel van heaters;

 Krachtstroominstallatie;

 Persluchtinstallatie.

 Vloerbelasting ca. 2.500 kg/m²;

 Aanwezig maximaal extra elektra vermogen 1.000 KVA;

 Sneldeuren tussen de twee compartimenten;

 Zwenkkraan;

 Vetvang put;

 Uitgebreide was-/kleedruimte;

 Hogedrukleiding (water);

 Te openen ramen;

 Aparte toiletvoorziening;

 Afsluitbare laboratorium ruimte.

Kantoorruimte

 Representatieve entree met tochtsluis en ontvangstbalie;

 Systeemplafonds met inbouwverlichting;

 Hoogwaardig afgewerkte wanden en vloeren;

 Voorzieningen t.b.v. data en elektra middels kabelgoten;

 Te-openen ramen met isolerende beglazing ;

 Verwarming door middel van CV-radiatoren;

 Mechanische ventilatie/luchtbehandeling systeem;

 Diverse toiletgroepen voorzien van urinoirs;

 Brandmeldinstallatie;

 Uitgebreide kantineruimte met keukenfaciliteiten;

 Pantry voorziening per verdieping;

 Glasvezel aansluiting.


Voorzieningen

Entresol

 Vrije hoogte ca. 3,43 meter;

 Diverse raampartijen;

 Brandschermen (aangestuurd door brandmeldinstallatie).

Buitenterrein

 Verhard door middel van betonklinkers

 59 gemarkeerde parkeerplaatsen;

 Riolering;

 Gedeeltelijk omheind middels een stalen hekwerk.


Omschrijving

Algemeen

Zeer representatief, vrijstaand bedrijvencomplex, gelegen op het bedrijfsterrein 'Vaanpark III' te Barendrecht.

De bedrijfsruimte kent een uitgebreid voorzieningenniveau variërend van perslucht, een vetvangput en laboratoriumruimte.

De kantoorruimte grenst direct aan het water en is verdeeld over de begane grond en eerste verdieping.

Huurtermijn

Vijf jaar met een verlengingsmogelijkheid van vijf jaar.

Huurprijsaanpassing

Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Omzetbelasting

Over de huurprijs zal BTW in rekening worden gebracht. Indien BTW niet in rekening kan worden gebracht, geldt een nader te bepalen opslag op bovengenoemde huurprijs.

Bijkomende kosten

Een nader te bepalen voorschot voor de nog nader te bepalen leveringen en diensten.

De servicekosten worden geheven op basis van jaarlijkse nacalculatie.

Zekerheidsstelling

Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief servicekosten en BTW

Betalingswijze

De huurpenningen, servicekosten en BTW dienen te worden voldaan bij vooruitbetaling per maand.

Huurovereenkomst

De huurovereenkomst zal op basis van het standaard model van de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) met bijbehorende Algemene Bepalingen, gedeponeerd en ingeschreven bij de griffie van de rechtbank te ‘s-Gravenhage, worden opgemaakt.

Omzetbelasting

Koper dient bereid te zijn mede te werken aan een met BTW belaste levering.


Locatie

Bereikbaarheid

Bedrijvenpark Vaanpark is bijzonder goed bereikbaar. Het ligt direct aan de snelweg A29 (Rotterdam - Zierikzee) en via de afrit Barendrecht / Heerjansdam / Carnisselande (afrit 20) zit u in een mum van tijd op Vaanpark. Aan de andere kant biedt de A29 ook een perfecte verbinding richting de 'Ruit van Rotterdam' (A16, A4, A20 en A15) en via de Heinenoordtunnel ook met de Hoeksche Waard en verder gelegen gebieden.

De A15 (Europoort - Nijmegen) en het Vaanplein bevinden zich op nog geen kilometer afstand. De toevoerwegen vanaf de snelweg naar Vaanpark zijn ruim van opzet en daarmee uiteraard ook goed toegankelijk voor grote vrachtwagens. Bovendien is aan de bewegwijzering veel zorg en aandacht besteed.

Ook per openbaar vervoer is Vaanpark goed bereikbaar. Momenteel zijn er drie buslijnen van Connexxion die het bedrijvenpark aandoen. Het gaat daarbij om de bussen 181, 182 en 183. De bussen 181 en 182 vormen de directe verbinding met metrostation Rotterdam-Zuidplein. Ook buslijn 183 heeft Rotterdam-Zuidplein als beginpunt, maar deze bus zorgt tevens voor de verbinding met Barendrecht-Centrum (inclusief NS-station Barendrecht) en buurgemeente Heerjansdam. Tramlijn 25 rijdt van Barendrecht Carnisselande via Rotterdam Zuid, Centrum, Rotterdam Centraal, de Schieweg en het Sint Franciscus Gasthuis naar Schiebroek, en vormt daarbij een belangrijke verbinding tussen Noord en Zuid.


Bestemmingsplan

Het geheel valt onder de regels van het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Vaanpark' van de Gemeente Barendrecht d.d. 2 april 2013 en is bestemd voor 'Bedrijf'.
De voor Bedrijf aangewezen gronden zijn bestemd voor groothandelsbedrijven, perifere detailhandel en bedrijven die genoemd worden in de categorieën 1 t/m 3 van de in bijlage 2 opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten dan wel die daarin niet worden genoemd, maar naar hun aard daarmee gelijk zijn te stellen, met dien verstande dat:

A. kantoren als niet-zelfstandig onderdeel van een bedrijf, waarbij per bedrijfskavel het kantoorgedeelte ten hoogste 50% van het bedrijfsvloeroppervlak bedraagt, zijn toegestaan tot een maximum van 2.000 m²;

B. kantoren zijn toegestaan met een bedrijfsvloeroppervlakte van ten hoogste 750 m² per vestiging;

C. de vestiging van inrichtingen waarop artikel 41van de Wet Geluidhinder van toepassing is niet is toegestaan;

D. BEVI-inrichtingen niet zijn toegestaan;

E. detailhandel niet is toegestaan, behoudens als ondergeschikt onderdeel van de bedrijfsvoering;

F voldaan wordt aan het gemeentelijke parkeerbeleid.

De gronden zijn daarnaast bestemd voor:

- nutsvoorzieningen;

- ontsluitingswegen;

- langzaamverkeersverbindingen;

- ter plaatse van de aanduiding ‘sport’: tevens voor een fitnesscentrum en bewegingstherapie;

- een parkeergarage, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding;

- een sporthal, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding.

Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl

Adres: Bergen 6, 2993 LR Barendrecht Barendrecht

Sectie / Percelen : B/8417, 4818 en 9055 (gedeeltelijk)

Soort: Eigen grond

Oppervlakte: Ca. 4.451 m²


De informatie over voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door HVA Heuvelman Vastgoed Advies geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.