Adresgegevens

Admiraalsplein 11b-13, 2371 BA, Dordrecht

Huur/koopprijs

Huurprijs: op aanvraag

Soort object

Winkelruimte

Oppervlakte

Circa 328 m² winkelruimte (circa 225 m² begane grond, circa 21 m² opslag buiten en circa 82 m² kelder)

Verhuur onder voorbehoud nieuwe eigenaar

ALGEMEEN

Winkelruimte van ca. 328 m², verdeelt over winkelruimte op de begane grond, opslagruimte achter de winkel en in de kelder, gelegen aan het Admiraalsplein 11b-13 te Dordrecht.

Winkelcentrum "Wielwijk" is gelegen in de gemeente Dordrecht. In het winkelcentrum is een divers scala aan winkels en horecagelegenheden.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID

Winkelcentrum Wielwijk is gunstig gelegen en met openbaar vervoer en de auto goed te bereiken. Zeer goed aangesloten op het snelwegnetwerk A16 met regionaal bereik, op slechts 11 autominuten rijden vanaf Dordrecht-Centrum en op slechts 22 autominuten rijden vanaf Rotterdam.

Op loopafstand is een bushalte aanwezig met (streek)vervoer naar o.a. Dordrecht-Centrum, Alblasserdam, Ridderkerk en Rotterdam.

BESTEMMING

De winkelruimte dient uitsluitend te worden gebruikt worden als winkelruimte zoals bedoeld in artikel 7:290 BW.

BESCHIKBAAR

Winkelruimte van ca. 328 m², verdeelt over ca. 225 m² winkelruimte op de begane grond, opslagruimte achter de winkel van ca. 21 m², alsmede ca. 82 m² in de kelder.

De winkelruimte is beschikbaar voor diverse branches.

VOORZIENINGEN

De winkelruimte wordt volledig casco verhuurd, doch in huidige staat, leeg en bezemschoon, ter beschikking gesteld. Huurder draagt zelf zorg voor installaties; opstelplaatsen voor koelmachines zullen door verhuurder nader worden bepaald. Aansluitingen voor elektra, water en gas dienen door huurder zelf te worden aangevraagd en gerealiseerd.

De eventuele aanwezige voorzieningen boven casco zijn voor rekening en risico van huurder. Huurder verplicht zich voor haar rekening tot volledig onderhoud en/of eventuele gehele of gedeeltelijke vervanging van de genoemde voorzieningen. Bij het einde van de huurovereenkomst dient de ruimte in cascostaat, leeg en bezemschoon, aan verhuurder worden opgeleverd.

Huurder verplicht zich toestemming te vragen aan verhuurder voor alle bouwkundige aanpassingen en/of –wijzigingen van of aan het gehuurde.

Tevens dient huurder zich te houden aan de richtlijnen van de gemeente t.a.v. presentatie en uitstraling van de nieuwe ruimte. Een eventueel benodigde bouwvergunning wordt door huurder aangevraagd. Dit is tevens van toepassing ten behoeve van reclame-uitingen van huurder.

PARKEREN

Parkeren is op de openbare weg voor de winkels, met de blauwe kaart.

HUURPRIJS

De huurprijs voor de winkelruimte is onder voorbehoud en in goed overleg te bepalen met verhuurder.

De huurprijs is per jaar exclusief btw, service- en promotiekosten en wordt per betalingstermijn verrekend. Prijspeil 1 september 2020.

HUURBETALING

Per kwartaal vooruit.

VOORSCHOT SERVICE- en PROMOTIEKOSTEN

Het voorschot servicekosten, inclusief promotiekosten, is € 1.400,-

Deze kosten zijn per jaar exclusief btw, en worden als voorschot per betalingstermijn verrekend.

Prijspeil 2020.

HUURINGANGSDATUM

Oplevering nader overeen te komen.

HUURTERMIJN

5 jaar met een aansluitende verlengingsperiode van telkens 5 jaar.

HUUROVEREENKOMST

Standaard huurovereenkomst conform model ROZ 2015.

HUURPRIJSHERZIENING

Vanaf de datum van bouwkundige oplevering wordt de huurprijs jaarlijks geïndexeerd aan de hand van het maandprijsindexcijfer volgens consumentenprijsindex (C.P.I.) reeks Alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (C.B.S.).

HUURGARANTIE

Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur inclusief servicekosten en btw.

OMZETBELASTING

De huurprijs en de servicekosten worden belast met de geldende omzetbelasting. Huurder en verhuurder opteren voor een btw belaste verhuur. Indien op basis van de nieuwe btw- wetgevingsvoorstelling huur niet meer aan het criterium van meer dan 90% btw belaste prestaties voldoet en zodoende het verzoek om btw belaste verhuur niet geaccepteerd wordt, dan zal de huurprijs worden verhoogd met een nader door verhuurder vast te stellen percentage.

OVERIG

Huurder dient zelf zorg te dragen voor de nodige vergunningen en goedkeuringen ten behoeve van de exploitatie van de gewenste branche. Gevelreclame is mogelijk na goedkeuring eigenaar/verhuurder en gemeente.


De informatie over voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door HVA Heuvelman Vastgoed Advies geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.