Adresgegevens

Van Oldenbarneveltplein 10-12, 3317 EP, Dordrecht

Huur/koopprijs

Huurprijs: circa € 52.500, excl. btw, voorschot service- en promotiekosten

Soort object

Winkelruimte

Oppervlakte

Circa 445 m² (ca. 262 m² begane grond en ca. 193 m² kelder)

Een project in opdracht van Multi Netherlands.

ALGEMEEN

Winkelruimte van ca. 445 m² bvo, verdeelt over ca. 262 m² op de begane grond, alsmede ca. 193 m² in de kelder, gelegen aan het Van Oldenbarneveltplein 10-12 te Dordrecht.

Winkelcentrum "Crabbehof" is gelegen in de gemeente Dordrecht. In het winkelcentrum is een divers scala aan winkels en horecagelegenheden.

Na het Keurmerk Veilig Ondernemen, en een surveillant beschikt winkelcentrum Crabbehof sinds kort ook over beveiligingscamera’s. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar: http://www.winkelcentrumcrabbe...

LIGGING EN BEREIKBAARHEID

Winkelcentrum Crabbehof is gunstig gelegen en met openbaar vervoer en de auto goed te bereiken. Zeer goed aangesloten op het snelwegnetwerk A16 met regionaal bereik, op slechts 11 autominuten rijden vanaf Dordrecht-Centrum en op slechts 22 autominuten rijden vanaf Rotterdam.

Shoppen zonder zorgen! Parkeren is op het parkeerterrein voor de winkels bij Crabbehof met de blauwe kaart namelijk gratis!

Op loopafstand is een bushalte aanwezig met (streek)vervoer naar o.a. Dordrecht-Centrum, Alblasserdam, Ridderkerk en Rotterdam.

BESTEMMING

De winkelruimte dient uitsluitend te worden gebruikt worden als winkelruimte zoals bedoeld in artikel 7:290 BW.

BESCHIKBAAR

Winkelruimte van ca. 445 m² bvo, verdeelt over ca. 262 m² op de begane grond, alsmede ca. 193 m² in de kelder.

De winkelruimte is beschikbaar voor diverse branches.

VOORZIENINGEN

De winkelruimte wordt volledig casco verhuurd, doch in huidige staat, leeg en bezemschoon, ter beschikking gesteld. Huurder draagt zelf zorg voor installaties; opstelplaatsen voor koelmachines zullen door verhuurder nader worden bepaald. Aansluitingen voor elektra, water en gas dienen door huurder zelf te worden aangevraagd en gerealiseerd.

De eventuele aanwezige voorzieningen boven casco zijn voor rekening en risico van huurder. Huurder verplicht zich voor haar rekening tot volledig onderhoud en/of eventuele gehele of gedeeltelijke vervanging van de genoemde voorzieningen. Bij het einde van de huurovereenkomst dient de ruimte in cascostaat, leeg en bezemschoon, aan verhuurder worden opgeleverd.

Huurder verplicht zich toestemming te vragen aan verhuurder voor alle bouwkundige aanpassingen en/of –wijzigingen van of aan het gehuurde.

Tevens dient huurder zich te houden aan de richtlijnen van de gemeente t.a.v. presentatie en uitstraling van de nieuwe ruimte. Een eventueel benodigde bouwvergunning wordt door huurder aangevraagd. Dit is tevens van toepassing ten behoeve van reclame-uitingen van huurder.

PARKEREN

Parkeren is op het parkeerterrein voor de winkels bij Crabbehof met de blauwe kaart gratis!

HUURPRIJS

De huurprijs voor de winkelruimte is € 52.500,-

De huurprijs is per jaar exclusief btw, service- en promotiekosten en wordt per betalingstermijn verrekend. Prijspeil 1 juni 2019.

HUURBETALING

Per kwartaal vooruit.

VOORSCHOT SERVICE- en PROMOTIEKOSTEN

Het voorschot servicekosten, inclusief promotiekosten, is € 5.800,-

Deze kosten zijn per jaar exclusief btw, en worden als voorschot per betalingstermijn verrekend.

Prijspeil 2018.

HUURINGANGSDATUM

Oplevering nader overeen te komen.

HUURTERMIJN

5 jaar met een aansluitende verlengingsperiode van telkens 5 jaar.

HUUROVEREENKOMST

Standaard huurovereenkomst conform model ROZ 2015.

HUURPRIJSHERZIENING

Vanaf de datum van bouwkundige oplevering wordt de huurprijs jaarlijks geïndexeerd aan de hand van het maandprijsindexcijfer volgens consumentenprijsindex (C.P.I.) reeks Alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (C.B.S.).

HUURGARANTIE

Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur inclusief servicekosten en btw.

OMZETBELASTING

De huurprijs en de servicekosten worden belast met de geldende omzetbelasting. Huurder en verhuurder opteren voor een btw belaste verhuur. Indien op basis van de nieuwe btw- wetgevingsvoorstelling huur niet meer aan het criterium van meer dan 90% btw belaste prestaties voldoet en zodoende het verzoek om btw belaste verhuur niet geaccepteerd wordt, dan zal de huurprijs worden verhoogd met een nader door verhuurder vast te stellen percentage.

OVERIG

Huurder dient zelf zorg te dragen voor de nodige vergunningen en goedkeuringen ten behoeve van de exploitatie van de gewenste branche. Gevelreclame is mogelijk na goedkeuring eigenaar/verhuurder en gemeente.

Voor meer informatie over het winkelcentrum 'Crabbehof' verwijzen wij u naar de website, http://www.winkelcentrumcrabbe...


De informatie over vermeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door HVA Heuvelman Vastgoed Advies geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.