Adresgegevens

Tiendweg 45 A-C, 2931 LC Krimpen aan de Lek

Huur/koopprijs

Huurprijs: € 66.000,-, excl. btw en voorschot servicekosten

Soort object

Winkel-/bedrijfsruimte

Oppervlakte

Circa 1.149 m² showroom-/opslagruimte

BETREFT

Showroomruimte op begane grond, showroom-/kantoorruimte op de eerste verdieping en

bedrijfs-/opslagruimte, gelegen aan de Tiendweg 45 A en C te Krimpen aan de Lek.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID

Het object is gelegen op een bedrijventerrein in de Krimpenerwaard, op de grens van Krimpen aan de Lek en Krimpen aan den IJssel. Vanuit zowel de regio Rotterdam/Capelle aan den IJssel als de regio Gouda/Schoonhoven, direct bereikbaar via de N210/C.G. Roosweg.

BESCHIKBAAR

Dit object is geschikt voor verkoop en opslag-/productie, en bestaat uit:

-Tiendweg 45A: circa 575 m² showroom begane grond en circa 120 m² showroom/kantoor op de eerste verdieping en

-Tiendweg 45C: circa 454 m² bedrijfsruimte/opslagruimte.

Deelverhuur is mogelijk.

VOORZIENINGEN

Showroom-/kantoorruimte:

-vrije hoogte, deels circa 3 meter;

-vloerbelasting monoliet betonvloer circa 1.500 kg/m²;

-verlichtingselementen en

-elektra aansluitpunten en

-pantry en toilet

Bedrijfsruimte:

-vrije hoogte, deels circa 4,2 meter, deels circa 3 meter;

-overheaddeur;

-vloerbelasting monoliet betonvloer circa 1.500 kg/m²;

-verlichtingselementen en

-elektra aansluitpunten

PARKEREN

Op het terrein zijn voldoende parkeerplaatsen beschikbaar.

HUURTERMIJN

In goed overleg, nader te bepalen.

HUURPRIJZEN

De vraaghuurprijs voor dit object is:

€ 66.000,00 per jaar, zijnde € 5.500,00 per maand.

De huurprijs is exclusief btw en eventuele service- en energiekosten. Prijspeil maart 2015.

HUURBETALING

Per maand vooruit.

HUURPRIJSHERZIENING

Prijspeil 1 maart 2015. Vanaf de huuringangsdatum wordt de huurprijs geïndexeerd op basis van het maandprijsindexcijfer volgens consumentenprijsindex (C.P.I.) reeks Alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (C.B.S.).

HUUROVEREENKOMST

Standaard huurovereenkomst conform model ROZ eventueel aangevuld met objectspecifieke bepalingen.

HUURGARANTIE

Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur inclusief btw en eventuele servicekosten.

OMZETBELASTING

De huurprijs en de servicekosten worden belast met de geldende omzetbelasting. Huurder en verhuurder opteren voor een BTW belaste verhuur. Indien op basis van de nieuwe BTW- wetgevingsvoorstelling huur niet meer aan het criterium van meer dan 90% BTW belaste prestaties voldoet en zodoende het verzoek om BTW belaste verhuur niet geaccepteerd wordt, dan zal de huurprijs worden verhoogd met een nader door verhuurder vast te stellen percentage.

VOORSCHOT SERVICE- en ENERGIEKOSTEN

Mogelijk nader te bepalen.

OPLEVERINGSDATUM

De bedrijfsruimte is, in goed overleg, beschikbaar vanaf 1 april 2015.

OVERIG

Huurder dient zelf zorg te dragen voor de nodige vergunningen en goedkeuringen ten behoeve van de uitvoering van de gewenste exploitatie. Gevelreclame is mogelijk na goedkeuring eigenaar/verhuurder en gemeente.


De informatie over voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door HVA Heuvelman Vastgoed Advies geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.