Adresgegevens

Pesetastraat 14, 2991 XT, Barendrecht-Cornelisland Keukenboulevard

Huur/koopprijs

Jaarhuur is € 67.875,00 exclusief btw.

Soort object

Kantoorruimte

Oppervlakte

circa 543 m²

OMSCHRIJVING

ALGEMEEN

Circa 543 m² kantoorruimte, inclusief aandeel algemene ruimten, gelegen aan de Pesetastraat 14 te (2991 XT) Barendrecht.

Het object is gelegen op de tweede verdieping, op een zichtlocatie aan de Pesetastraat in Barendrecht.

Wegens het gebruik van veel glas op de 2e & 3e verdieping, heeft het pand een zeer lichte en moderne uitstraling.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID

Het bedrijventerrein Cornelisland is gelegen tegenover meubelboulevard Reijerwaard en naast woonboulevard Cornelisland, direct aan de A15. In de naaste omgeving treft men onder andere eetgelegenheden en een fitnesscentrum aan. Ook is er op loopafstand een LIDL supermarkt gelegen.

Bereikbaarheid per auto:

Via de IJsselmondse randweg is er op korte afstand een rechtstreekse aansluiting met de nabijgelegen rijksweg A15 en opvolgend A16 en A29.

Per openbaar vervoer:

Op loopafstand is bushalte Barendrecht Reijerwaard (lijn 92) aanwezig. Treinstation Rotterdam Lombardijen ligt op circa 15 minuten loopafstand.

PARKEREN

Er kan gratis worden geparkeerd op de ca. 107 parkeerplaatsen voor het kantoorgebouw.

VOORZIENINGEN

Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

 • Representatieve gezamenlijke entreehallen
 • Personenliften;
 • Grotendeels individueel regelbare klimaatbeheersing(topkoeling);
 • Systeemplafonds voorzien van ingebouwde verlichting;
 • Meerdere sanitaire groepen per verdieping;
 • Pantryaansluiting per verdieping;
 • Wandkabelgoten ten behoeve van data-, elektra- en telefoniebekabeling;
 • Data (cat 5E)- en telefoniebekabeling*;
 • Zonwering aan de buitenzijde (screens);
 • Aanwezige lamellen;
 • Aanwezige vloerbedekking*;
 • Aanwezige scheidingswanden met bijbehorende deuren*.

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen worden om niet aan huurder ter beschikking gesteld.

Huurder mag gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen.

Eventuele toekomstige vervanging, keuringen en onderhoud zijn in dat geval volledig voor rekening van huurder.

Deze voorzieningen dienen bij beëindiging van de huurovereenkomst wel in het gehuurde achter te blijven.

BESTEMMING

Bij de gemeente Barendrecht valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: ‘Bedrijventerrein Barendrecht Noordoost‘, vastgesteld bij Raadsbesluit van 11 juni 2013.

Op grond van artikel 4 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: ‘Bedrijventerrein‘ met als dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie – 1’.

Doelgroepen

Rekening houdend met de bestemming, is het object uitermate geschikt voor de navolgende doelgroepen/branches:

- MKB-ers;

- Scheepvaart

– industriële ondernemingen;

- Reclamebureaus en creatieve ondernemingen;

- Detachering en intermediairs;

- Groente en fruit gerelateerde ondernemingen;

- Dienstverlening;

- Handelsondernemingen

Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl

HUUROVEREENKOMST

De huurovereenkomst zal op basis van het standaard model van de Raad van Onroerende Zekerheidsstelling Zaken (ROZ) met bijbehorende Algemene Bepalingen,

gedeponeerd en ingeschreven bij de betalingsverplichting van drie maanden, inclusief griffie van de rechtbank te 's-Gravenhage, worden opgemaakt.

HUURPRIJS

De huurprijs is € 135,00/m² per jaar exclusief btw, service- en promotiekosten en wordt per betalingstermijn verrekend. Prijspeil 1 november 2024.

HUURBETALING

De huurpenningen, servicekosten en BTW dienen te worden voldaan bij vooruitbetaling per kalendermaand.

HUURPRIJSHERZIENING

Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

HUURGARANTIE

Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief servicekosten en BTW.

OMZETBELASTING

De huurprijs en de servicekosten worden belast met de geldende omzetbelasting. Huurder en verhuurder opteren voor een btw belaste verhuur. Indien op basis van de nieuwe btw- wetgevingsvoorstelling huur niet meer aan het criterium van meer dan 90% btw belaste prestaties voldoet en zodoende het verzoek om btw belaste verhuur niet geaccepteerd wordt, dan zal de huurprijs worden verhoogd met een nader door verhuurder vast te stellen percentage.

DATUM VAN OPLEVERING

De kantoorruimte is vanaf 1 december 2024 beschikbaar. In goed overleg met huidig huurder, kan dit wellicht eerder.

WIJZE VAN OPLEVERING

In huidige staat.

HUURTERMIJN

5 jaar met een aansluitende verlengingsperiode van telkens 5 jaar.

VOORSCHOT SERVICEKOSTEN

Een voorschot groot € 26,00 per m² voor de navolgende leveringen en diensten:

 • Water;
 • Elektra;
 • Gas;
 • Rioolontstopping;
 • Onderhoud buitenterrein;
 • Vuilopslag / afvoer;
 • Onderhoud automatische deuren;
 • Onderhoud Blusmaterialen;
 • CV periodiek onderhoud;
 • CV storing kantoor;
 • Airco/Topkoeling periodiek onderhoud / storing;
 • Onderhoud lift;
 • Ontruimingsinstallatie;
 • Groenvoorziening;
 • Algemene inspectie stroominstallatie;
 • Gevelreiniging / glasbewassing buitenzijde;
 • Algemeen onderhoud;
 • Hydrofoor installatie;
 • Administratiekosten 5%.

Deze kosten zijn per jaar exclusief btw, en worden als voorschot per betalingstermijn verrekend.

Prijspeil 2023.

ENERGIELABEL

Het object heeft een energielabel B, energie index 1,06 en is geldig tot 1 juli 2026.

HUUROVEREENKOMST

De huurovereenkomst zal op basis van het standaard model van de Raad van Onroerende Zekerheidsstelling Zaken (ROZ) met bijbehorende Algemene Bepalingen,

gedeponeerd en ingeschreven bij de betalingsverplichting van drie maanden, inclusief griffie van de rechtbank te 's-Gravenhage, worden opgemaakt.De informatie over vermeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door HVA Heuvelman Vastgoed Advies geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.